Bảng giá thay linh kiện Màn hình laptop Apple

Thay cáp màn hình MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cáp màn hình MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình MacBook Pro 13-inch M1 2020 A2338 EMC 3578
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13-inch M1 2020 A2338 EMC 3578

10.990.000đ
Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2020 A2179 EMC 3302
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2020 A2179 EMC 3302

10.900.000đ
Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2020 A2251 EMC 3348
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2020 A2251 EMC 3348

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2020 A2289 EMC 3456
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2020 A2289 EMC 3456

10.500.000đ
Thay màn hình MacBook Pro 15-inch 2015 A1398
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 15-inch 2015 A1398

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay màn hình MacBook Pro 13 inch 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13 inch 2018 A1989 EMC 3214

13.590.000đ
Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2019 A1989 EMC 3358
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2019 A1989 EMC 3358

12.990.000đ
Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2018 A1932 EMC 3184
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2018 A1932 EMC 3184

14.600.000đ
Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2019 A1932 EMC 3184
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Air 13-inch 2019 A1932 EMC 3184

14.600.000đ
Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

12.990.000đ
Thay màn hình MacBook Pro 15-inch 2019 A1990 EMC 3359
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình MacBook Pro 15-inch 2019 A1990 EMC 3359

Gọi - 1900 6979