Bảng giá thay linh kiện Pin laptop Apple

Thay pin MacBook Air 13-inch 2020 A2179 EMC 3302
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Air 13-inch 2020 A2179 EMC 3302

2.750.000đ
Thay pin MacBook Pro 13-inch 2020 A2251 EMC 3348
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13-inch 2020 A2251 EMC 3348

Gọi - 1900 6979
Thay pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2289 EMC 3456
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13 inch 2020 A2289 EMC 3456

2.290.000đ
Thay pin MacBook Pro 15-inch 2015 A1398
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 15-inch 2015 A1398

2.390.000đ
Thay pin MacBook Pro 13-inch 2019 A1989 EMC 3358
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13-inch 2019 A1989 EMC 3358

2.550.000đ
Thay pin MacBook Air 13-inch 2019 A1932 EMC 3184
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Air 13-inch 2019 A1932 EMC 3184

2.450.000đ
Thay pin MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

2.990.000đ
Thay pin MacBook Pro 15-inch 2019 A1990 EMC 3359
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 15-inch 2019 A1990 EMC 3359

2.650.000đ
Thay pin MacBook Pro 16-inch 2019 A2141 EMC 3347
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 16-inch 2019 A2141 EMC 3347

2.850.000đ
Thay pin MacBook Air 13-inch 2013 A1466
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Air 13-inch 2013 A1466

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay pin MacBook Pro 13-inch 2015 A1502
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13-inch 2015 A1502

2.150.000đ
Thay pin MacBook Pro 13-inch M1 2020 A2338 EMC 3578
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin MacBook Pro 13-inch M1 2020 A2338 EMC 3578

3.100.000đ