Bảng giá thay linh kiện Trackpad laptop Apple

Thay trackpad MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13 inch M2 2022 A2338 EMC 8162

Gọi - 1900 6979
Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2020 A2179 EMC 3302
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2020 A2179 EMC 3302

1.990.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2020 A2251 EMC 3348
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2020 A2251 EMC 3348

2.790.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2020 A2289 EMC 3456
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2020 A2289 EMC 3456

2.490.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 15-inch 2015 A1398
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 15-inch 2015 A1398

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện
Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2019 A1989 EMC 3358
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2019 A1989 EMC 3358

2.860.000đ
Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2019 A1932 EMC 3184
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2019 A1932 EMC 3184

2.690.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 13-inch 2019 A2159 EMC 3301

2.860.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 15-inch 2019 A1990 EMC 3359
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 15-inch 2019 A1990 EMC 3359

2.860.000đ
Thay trackpad MacBook Pro 16-inch 2019 A2141 EMC 3347
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Pro 16-inch 2019 A2141 EMC 3347

1.890.000đ
Linh kiện bóc máy
Thay trackpad MacBook Air M1 13-inch 2020 A2337 EMC 3598
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Air M1 13-inch 2020 A2337 EMC 3598

1.900.000đ
Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2013 A1466
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay trackpad MacBook Air 13-inch 2013 A1466

Gọi - 1900 6979
Hết linh kiện