Bảng giá thay linh kiện Touch Bar laptop Apple

Thay touch bar linh kiện MacBook Pro M1 13 2020
Thời gian xử lý 1-2 ngày
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar linh kiện MacBook Pro M1 13 2020

2.590.000đ
Thay touch bar MacBook Pro 13 2018 A1989 EMC 3214
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar MacBook Pro 13 2018 A1989 EMC 3214

2.590.000đ
Thay touch bar MacBook Pro 15-inch 2016 A1707 EMC 3072
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar MacBook Pro 15-inch 2016 A1707 EMC 3072

Gọi - 1900 6979
Thay touch bar MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

Gọi - 1900 6979
Thay touch bar MacBook Pro 15-inch 2018 A1990 EMC 3215
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar MacBook Pro 15-inch 2018 A1990 EMC 3215

Gọi - 1900 6979
Thay touch bar MacBook Pro 13-inch 2016 A1706 EMC 3071
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar MacBook Pro 13-inch 2016 A1706 EMC 3071

Gọi - 1900 6979
Thay touch bar MacBook Pro 13-inch 2020 A2289 EMC 3456
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay touch bar MacBook Pro 13-inch 2020 A2289 EMC 3456

2.590.000đ
Thay Touch Bar MacBook Pro 13-inch 2017 A1706 EMC 3071
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay Touch Bar MacBook Pro 13-inch 2017 A1706 EMC 3071

Gọi - 1900 6979