Apple phát hành bản cập nhật phần mềm tvOS 16.3.1 và HomePod 16.3.1

Ngày đăng: 08/02/2023    78 lượt xem

Apple hôm nay đã phát hành bản cập nhật phần mềm tvOS 16.3.1 và HomePod 16.3.1 mới, phần mềm này sẽ ra mắt hai tuần sau khi bản cập nhật tvOS 16.3 và HomePod 16.3 được phát hành.

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/apple-cap-nhat-phan-mem-tvos-16-3-1-va-homepod-16-3-1-01675865954.png

Theo ghi chú phát hành của Apple cho phần mềm ‌HomePod‌ 16.3.1, bản cập nhật bao gồm các cải tiến về hiệu suất và độ ổn định chung. Ghi chú cho tvOS 16.3.1 hiện chưa khả dụng nhưng có thể tương tự như ghi chú ‌HomePod‌.

Có thể tải xuống bản cập nhật tvOS 16.3.1 qua mạng thông qua ứng dụng Cài đặt trên‌‌‌‌‌ Apple TV ‌‌‌‌‌‌bằng cách đi tới Hệ thống > Cập nhật phần mềm. Chủ sở hữu ‌‌‌‌‌‌‌Apple TV‌‌‌‌‌‌ đã bật cập nhật phần mềm tự động sẽ được tự động nâng cấp lên ‌tvOS 16.3.1.

Phần mềm ‌‌‌‌‌‌HomePod‌‌‌‌‌‌‌‌ được cài đặt tự động trên ‌‌‌‌‌‌‌‌HomePod‌‌‌ trừ khi tính năng này bị tắt‌‌‌‌, nhưng ‌‌‌‌‌‌‌‌HomePod‌‌‌‌‌‌‌‌‌ cũng có thể được cập nhật thủ công trong ứng dụng Home bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần cập nhật HomePod‌‌ này.

MacRumors

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Apple phát hành bản cập nhật phần mềm tvOS 16.3.1 và HomePod 16.3.1