Cách kiểm tra Apple Watch Series 3 của bạn có đủ điều kiện để thay thế màn hình miễn phí

Ngày đăng: 20/05/2022    150 lượt xem

Tham khảo 9to5mac

Cách kiểm tra Apple Watch Series 3 của bạn có đủ điều kiện

Apple Watch Series 3 có màn hình bị nứt? Việc sửa chữa có thể được bảo hành theo một chương trình dịch vụ đang diễn ra. Xem để biết cách kiểm tra tính đủ điều kiện thay thế màn hình miễn phí của Apple Watch.

Năm 2019, Apple lần đầu tiên công bố chương trình thay thế màn hình cho Đồng hồ Apple Series 2 và Series 3 có hư hỏng màn hình cụ thể để nhận thay thế miễn phí.

Kể từ đó, phạm vi bảo hành cho các mẫu Series 2 đã mất hiệu lực, nhưng chương trình vẫn cung cấp thay thế màn hình miễn phí cho đồng hồ vỏ nhôm Series 3 đủ điều kiện cho đến khoảng tháng 9 năm 2022.

Chương trình không bao gồm phạm vi bảo hành cho thiệt hại vật lý từ vô nước và các tai nạn khác bao gồm một vết nứt xảy ra xung quanh cạnh màn hình (hiển thị ở trên).

Apple mô tả lỗi:

Apple đã xác định rằng, trong những trường hợp rất hiếm, một vết nứt có thể hình thành dọc theo cạnh tròn của màn hình trong các mẫu nhôm của Apple Watch Series 2 hoặc Series 3. Vết nứt có thể bắt đầu ở một bên và sau đó có thể tiếp tục xung quanh màn hình như trong hình ảnh.

Cách kiểm tra đủ điều kiện thay thế màn hình miễn phí của Apple Watch

  1. Nếu bạn không chắc chắn, hãy xác nhận bạn có Apple Watch nhôm Series 3

  2. So sánh màn hình bị nứt của bạn với hình ảnh và mô tả ở trên

  3. Chương trình dịch vụ bao gồm cả hai mô hình vỏ nhôm Series 3 38 và 42mm bao gồm các mẫu Nike + Apple Watch trong tối đa 3 năm sau khi mua bản orignal

  4. Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Apple hoặc mang Apple Watch của bạn đến Apple Store hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền để xác nhận xem nó có đủ điều kiện để thay thế màn hình miễn phí hay không

Chi tiết

Apple cho biết đồng hồ Series 3 bị ảnh hưởng đã được bán cho đến tháng 9 năm 2019, có nghĩa là chương trình dịch vụ này được mở cho đến tháng 9 năm 2022 với phạm vi bảo hành 3 năm.

Nếu bạn chọn gửi Apple Watch, đừng quên gỡ kết nối Apple Watch với điện thoại của bạn.

Apple cũng cho biết họ có thể giới hạn việc sửa chữa trong chương trình dịch vụ cho quốc gia / khu vực mua ban đầu và không mở rộng phạm vi bảo hành bình thường của thiết bị đeo.

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách kiểm tra Apple Watch Series 3 của bạn có đủ điều kiện để thay thế màn hình miễn phí