Cách sao chép và dán các chỉnh sửa vào ảnh trong macOS

Ngày đăng: 15/12/2022    115 lượt xem

Trong macOS Ventura, Apple đã mang đến một số cải tiến đáng chú ý cho ứng dụng Ảnh, một trong số đó là khả năng sao chép các chỉnh sửa bạn thực hiện đối với hình ảnh và sau đó dán chúng vào các ảnh khác. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách nó được thực hiện.

MacBook Air, MacBook Pro, iMac

Nếu bạn có nhiều ảnh muốn chỉnh sửa theo cùng một cách hoặc nếu bạn đã thực hiện thay đổi đối với một ảnh mà bạn muốn sao chép trong một ảnh khác, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa sao chép và dán mới trong ứng dụng Ảnh trong macOS 13.

Để sử dụng tùy chọn mới trong ứng dụng Ảnh, trước tiên hãy mở một hình ảnh, sau đó nhấn vào Chỉnh sửa và thực hiện các điều chỉnh cho hình ảnh bạn muốn. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm Xong, sau đó chọn Hình ảnh -> Sao chép Chỉnh sửa từ thanh menu.

Chọn sao chép chỉnh sửa

Quay lại chế độ xem thư viện hình ảnh chính, sau đó chọn hình ảnh bạn muốn dán chúng vào. (Ngoài ra, chọn nhiều hình ảnh trong khi giữ phím Command.) Cuối cùng, chọn Hình ảnh -> Dán chỉnh sửa từ thanh menu để áp dụng các thay đổi cho tất cả các hình ảnh đã chọn.

MacRumors

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách sao chép và dán các chỉnh sửa vào ảnh trong macOS