Thêm biểu tượng cảm xúc vào Google Tài liệu trở nên dễ dàng hơn

Ngày đăng: 30/08/2022    132 lượt xem

Thêm biểu tượng cảm xúc vào Google Tài liệu

Một vài tháng sau khi Google thêm biểu tượng cảm xúc vào Google Documents (Google Tài liệu), công ty cũng đang giúp việc đưa chúng vào tài liệu thực tế của bạn cũng dễ dàng hơn. Hôm nay, họ đã công bố một phím tắt mới cho phép bạn dễ dàng chèn biểu tượng cảm xúc trong khi viết, vì vậy bạn không còn phải kéo bộ chọn của máy tính lên hoặc sao chép và dán các biểu tượng từ những nơi khác.

Hệ thống mới cung cấp cho bạn một số cách để có được biểu tượng cảm xúc, mà Google liệt kê trong tài liệu trợ giúp này. Đơn giản nhất là chỉ cần nhập @[tên biểu tượng cảm xúc] và nhập @emoji sẽ kéo lên một bộ chọn biểu tượng cảm xúc có thể tìm kiếm, giống như biểu tượng cảm xúc trên điện thoại của bạn.

Biểu tượng cảm xúc trên Google Tài liệu

Bạn cũng có thể gõ @:[tên biểu tượng cảm xúc], mà tôi thấy là phương pháp nhanh nhất và đáng tin cậy nhất. Nhập tên biểu tượng cảm xúc ngay sau biểu tượng @ thường sẽ hiển thị các chức năng khác hoặc nhắc đến người dùng khác, vì vậy việc nhập dấu hai chấm sẽ nhanh hơn.

Google cho biết tính năng này sẽ bắt đầu hiển thị cho một số người dùng hôm nay và nó sẽ được triển khai cho tất cả mọi người vào cuối tháng 9.

Nguồn TheVerge

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Thêm biểu tượng cảm xúc vào Google Tài liệu trở nên dễ dàng hơn