Cách kiểm tra Apple Watch Series 6 đủ điều kiện để sửa chữa màn hình miễn phí

Ngày đăng: 26/04/2022    173 lượt xem

Tham khảo 9to5mac

Cách kiểm tra Apple Watch Series 6 đủ điều kiện để sửa chữa màn hình miễn phí không

Apple vừa công bố một chương trình dịch vụ mới cung cấp sửa chữa miễn phí cho Apple Watch Series 6 chết bất ngờ. Dưới đây là cách kiểm tra apple watch lỗi màn hình trống đủ điều kiện miễn phí sửa chữa.

Chương trình dịch vụ Apple Watch mới ra mắt vào ngày 22 tháng 4 với Apple Watch Series 6 40mm là model duy nhất bị ảnh hưởng.

Apple cho biết "một tỷ lệ rất nhỏ" thiết bị đeo của họ bị vấn đề màn hình trống vĩnh viễn và được sản xuất từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021 (nhưng có thể đã được bán sau những ngày đó).

Chương trình màn hình trống của Apple Watch bao gồm các đồng hồ đủ điều kiện trong hai năm sau khi bán lẻ ban đầu.

Cách kiểm tra tính đủ điều kiện sửa chữa màn hình trống của Apple Watch

Hãy nhớ rằng chỉ có Apple Watch Series 6 40mm mới đủ điều kiện cho chương trình dịch vụ này.

  1. Truy cập trang web của Apple để nhập số sê-ri Apple Watch của bạn

  2. Nếu bạn cần bảo dưỡng, đây là cách tìm số sê-ri của bạn trên thiết bị đeo

Nếu Apple Watch của bạn đủ điều kiện để sửa chữa miễn phí, bạn có thể:

Apple cũng sẽ kiểm tra đồng hồ của bạn để đảm bảo nó đủ điều kiện để sửa chữa miễn phí.

Thêm chi tiết chương trình màn hình trống của Apple Watch

Apple lưu ý rằng chương trình dịch vụ không mở rộng bảo hành ban đầu của Apple Watch Series 6. Nó cũng có thể "hạn chế sửa chữa cho quốc gia hoặc khu vực mua ban đầu".

Apple cho biết: "Nếu Apple Watch của bạn có bất kỳ thiệt hại nào làm ảnh hưởng dịch vụ, vấn đề đó sẽ cần được sửa chữa trước. Trong một số trường hợp, có thể có một chi phí liên quan đến việc sửa chữa."

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách kiểm tra Apple Watch Series 6 đủ điều kiện để sửa chữa màn hình miễn phí