Cách sắp xếp danh sách theo bảng chữ cái trong Microsoft Word

Ngày đăng: 26/04/2024    36 lượt xem

Microsoft Word là một ứng dụng xử lý văn bản mạnh mẽ có khả năng tạo ra các tài liệu phức tạp và hấp dẫn. Nó cũng có thể thực hiện các tác vụ rất đơn giản nhưng hữu ích, như sắp xếp danh sách theo thứ tự bảng chữ cái.

Đây là cách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái danh sách trong Microsoft Word.

Sắp xếp theo mục đầu tiên trong danh sách

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem danh sách họ và tên. Chúng ta sẽ sắp xếp chúng theo tên.

Bước 1: Để bắt đầu, hãy chọn tất cả các mục trong danh sách của bạn.

work

Bước 2: Chọn nút Sắp xếp từ menu Trang chủ.

work

Bước 3: Trong phần "Sắp xếp theo", chọn "đoạn văn" và chọn "Tăng dần" (A đến Z) hoặc "Giảm dần" (Z đến A) ở bên phải.

Bước 4: Nhấn OK và kết quả bây giờ sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên.

work

digitaltrends

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách sắp xếp danh sách theo bảng chữ cái trong Microsoft Word