Cách xóa các tập khỏi 'Up Next' trong ứng dụng Apple Podcasts

Ngày đăng: 05/04/2023    49 lượt xem

Vào tháng 3 năm 2023, Apple đã thực hiện các thay đổi đối với phần Up Next của ứng dụng Podcasts dành cho iPhone và iPad, bao gồm cả việc thêm khả năng xóa các tập khỏi hàng đợi. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu những gì khác biệt và cách truy cập các tính năng mới.

Podcasts-Feature

Trong iOS 16.4 và iPadOS 16.4, Apple đã cải thiện cách thức hoạt động của hàng đợi Up Next trong ứng dụng Podcast, bằng cách bao gồm các tập bạn có thể đã lưu vào Thư viện và các tập bạn phát từ các chương trình bạn không theo dõi.

Ví dụ: khi bạn phát một tập của một chương trình trước khi quyết định theo dõi nó, tập đó bây giờ sẽ vẫn ở trong Tiếp theo cho đến khi bạn hoàn thành, đánh dấu là đã phát hoặc xóa tập đó.

Các tập mới từ các chương trình được theo dõi và các tập đã lưu gần đây sẽ xuất hiện ở đầu hàng đợi Tiếp theo, trong khi các tập bạn đã bắt đầu và các tập đã lưu cũ hơn sẽ xuất hiện ở cuối. Trong khi đó, các tập mới nhất từ các chương trình được theo dõi gần đây xuất hiện ở đầu Up Next. Ngoài ra, các tập được phân loại với loại tập "thưởng" hiện xuất hiện trong Up Next.

Xóa các tập podcast khỏi hàng đợi tiếp theo

Cách xóa một tập khỏi hàng đợi Tiếp theo:

  1. Trong tab Nghe ngay của ứng dụng Podcast, hãy nhấn vào Xem tất cả cùng với "Tiếp theo" để hiển thị hàng đợi đầy đủ.
  2. Nhấn và giữ tập mà bạn muốn xóa khỏi hàng đợi.
  3. Nhấn vào Xóa khỏi Tiếp theo trong menu thả xuống.

apple-podcasts-remove-from-up-next

Đó là tất cả những gì cần có. Ngoài ra, bạn có thể vuốt sang trái trên một tập để hiển thị nút Xóa khỏi Tiếp theo màu xám, nút này cũng thực hiện điều tương tự.

Mẹo thưởng: Giờ đây, bạn cũng có thể xem có bao nhiêu tập chưa phát ở đầu mỗi trang chương trình.

MacRumors

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách xóa các tập khỏi 'Up Next' trong ứng dụng Apple Podcasts