Cách xóa tài khoản Discord của bạn

Ngày đăng: 01/11/2023    274 lượt xem

Discord có thể là một nền tảng hữu ích để tìm kiếm những người cùng chí hướng, chơi game với bạn bè hoặc theo dõi các dự án mà bạn muốn cập nhật. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng Discord nữa và muốn xóa tất cả thông tin về bạn trên dịch vụ thì bạn luôn có thể xóa tài khoản của mình.

Hãy xem cách xóa tài khoản Discord của bạn.

Xóa tài khoản Discord của bạn trong Discord

Bước 1: Mở Discord, sau đó chọn Cài đặt người dùng > Tài khoản của tôi.

Bước 2: Bạn sẽ thấy hai tùy chọn trong phần Xóa tài khoản. Bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình, thao tác này sẽ tạm thời xóa quyền truy cập Discord hoặc tiếp tục xóa tài khoản vĩnh viễn.

Nếu bạn chắc chắn muốn thực hiện việc xóa, hãy chọn Xóa tài khoản.

Bước 3: Sau khi chọn nút Xóa tài khoản, Discord sẽ đưa ra cảnh báo về hành động đó. Bạn sẽ cần nhập mật khẩu tài khoản của mình để xác minh bạn là chủ tài khoản. Nhập mật khẩu của bạn rồi chọn Xóa tài khoản.

Xóa hoặc chuyển máy chủ bạn đã tạo trước khi xóa tài khoản

Nếu bạn đã tạo bất kỳ máy chủ nào trong tài khoản Discord của mình, bạn sẽ cần thực hiện một bước bổ sung ngoài việc nhập mật khẩu để hoàn tất việc xóa tài khoản của mình.

Bước 1: Xóa máy chủ: Chọn máy chủ Discord của bạn rồi chọn tên ở trên cùng. Bây giờ hãy chọn Cài đặt máy chủ và chọn trường Xóa máy chủ.

Bước 2: Nhập tên máy chủ của bạn và chọn nút Xóa máy chủ.

Bước 3: Để chuyển quyền sở hữu máy chủ, trong Cài đặt máy chủ, chọn Thành viên rồi chọn ba dấu chấm cạnh tên người dùng. Chọn tùy chọn Chuyển quyền sở hữu.

Khi bạn xóa máy chủ hoặc chuyển quyền sở hữu, bạn sẽ có thể xóa tài khoản của mình.

Mất bao lâu để xóa tài khoản Discord?

Khoảng thời gian 14 ngày "đang chờ xóa" đối với tài khoản của bạn sẽ được Discord kích hoạt sau khi bạn xóa nó. Khi hai tuần trôi qua kể từ ngày bạn xóa nó, Discord sẽ xóa nó vĩnh viễn khỏi hệ thống của chính nó và bạn sẽ không thể khôi phục nó.

Làm cách nào để khôi phục tài khoản đã bị xóa?

Nếu còn trong vòng 14 ngày kể từ ngày xóa tài khoản ban đầu, bạn có thể khôi phục tài khoản của mình.

Đăng nhập vào tài khoản Discord của bạn. Dưới đây tôi chắc chắn!, tùy chọn Khôi phục tài khoản sẽ được hiển thị. Sau khi chọn mục đó, Discord sẽ đăng nhập bạn vào tài khoản của mình.

Nếu bạn dự định tiếp tục sử dụng Discord, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sử dụng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói của ứng dụng.

digitaltrends

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách xóa tài khoản Discord của bạn