Các ứng dụng nhắn tin tốt nhất cho Android và iOS

Ngày đăng: 29/01/2023    77 lượt xem

Điện thoại thông minh cho phép liên lạc liên tục và tức thì với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tuy nhiên, các tùy chọn tích hợp sẵn không phải lúc nào cũng tốt nhất. Các ứng dụng nhắn tin mới đã xuất hiện để cung cấp các dịch vụ phong phú cung cấp tất cả các loại tương tác với người khác, từ nhắn tin văn bản miễn phí đến gọi thoại và video đến chia sẻ ảnh và tệp với lợi ích bổ sung của mã hóa. Đây là một số ứng dụng nhắn tin tốt nhất mà bạn sẽ tìm thấy trên cả Android và iOS.

WhatsApp

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-01674986642.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-11674986642.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-21674986642.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Messenger

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-31674986643.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Telegram

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-41674986643.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-51674986643.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-61674986643.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Signal

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-71674986643.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-81674986644.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-91674986644.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Skype

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-101674986644.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-111674986644.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-121674986645.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Discord

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-131674986645.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-141674986645.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-151674986645.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Snapchat

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-161674986645.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Threema ($5)

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-171674986646.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-181674986646.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-191674986646.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Wickr Me

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-201674986646.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-211674986646.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-221674986647.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Kakao Talk

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-231674986647.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Line

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-241674986647.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

kik

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-251674986647.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-261674986648.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-271674986648.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Viber

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-281674986648.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Wechat

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-291674986648.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-301674986648.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-311674986649.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

Dust

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-321674986649.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-331674986649.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-341674986649.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

GroupMe

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-351674986650.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-361674986650.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-nhan-tin-tot-nhat-android-va-ios-371674986650.png

Tải xuống: ANDROID | IOS

digitaltrends

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Các ứng dụng nhắn tin tốt nhất cho Android và iOS