Các ứng dụng Android tốt nhất năm 2023: 50 ứng dụng bạn cần tải xuống

Ngày đăng: 29/01/2023    2,263 lượt xem

Cho dù bạn vừa mua một chiếc điện thoại Android mới hay đang tìm cách nâng cấp chiếc điện thoại cũ của mình, ứng dụng chính là tên của trò chơi. Chúng là cách chúng ta giao tiếp với bạn bè, xem phim, duy trì năng suất làm việc và hơn thế nữa. Bạn có thể có điện thoại Android tốt nhất trên thị trường, nhưng nếu bạn không ghép nối nó với các ứng dụng Android tốt nhất, thì bạn đang bỏ lỡ.

Có hàng triệu ứng dụng Android trên Play Store. Để giúp bạn sàng lọc mọi thứ và tập trung vào các ứng dụng mà bạn thực sự quan tâm, sau đây là tổng hợp 50 ứng dụng yêu thích ngay tại đây. Nếu bạn đang tìm kiếm trò chơi, hãy xem danh sách các trò chơi Android hay nhất.

Nếu bạn có iPhone của Apple, hãy xem các hướng dẫn hữu ích sau: ứng dụng iPhone hay nhất và trò chơi iPhone hay nhất.

Android cơ bản

YouTube

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-01674913419.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-11674913420.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-21674913420.png

Tải xuống

Twitter

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-31674913420.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-41674913420.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-51674913421.png

Tải xuống

Google Home

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-61674913421.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-71674913421.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-81674913421.png

Tải xuống

Phim và video

JustWatch

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-91674913422.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-101674913422.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-111674913422.png

Tải xuống

Netflix

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-121674913422.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-131674913423.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-141674913423.png

Tải xuống

Disney+

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-151674913423.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-161674913423.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-171674913424.png

Tải xuống

Âm nhạc và âm thanh

YouTube Music

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-181674913424.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-191674913424.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-201674913424.png

Tải xuống

Stitcher

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-211674913425.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-221674913425.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-231674913425.png

Tải xuống

Spotify

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-241674913425.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-251674913426.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-261674913426.png

Tải xuống

Tin tức

NewsBreak

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-271674913426.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-281674913427.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-291674913427.png

Tải xuống

Tạp chí Phố Wall

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-301674913427.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-311674913427.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-321674913428.png

Tải xuống

Tin tức NPR

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-331674913428.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-341674913428.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-351674913428.png

Tải xuống

Các môn thể thao

Fox Sports

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-361674913429.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-371674913429.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-381674913429.png

Tải xuống

ESPN

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-391674913429.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-401674913430.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-411674913430.png

Tải xuống

Truyền thông xã hội

TikTok

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-421674913430.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-431674913430.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-441674913431.png

Tải xuống

Instagram

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-451674913431.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-461674913431.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-471674913432.png

Tải xuống

Nhắn tin

WhatsApp

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-481674913432.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-491674913432.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-501674913432.png

Tải xuống

Discord

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-511674913432.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-521674913433.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-531674913433.png

Tải xuống

Hẹn hò

Grindr

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-541674913433.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-551674913434.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-561674913434.png

Tải xuống

Hinge

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-571674913434.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-581674913435.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-591674913435.png

Tải xuống

Đọc sách

Kindle

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-601674913436.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-611674913436.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-621674913436.png

Tải xuống

Audible

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-631674913436.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-641674913437.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-651674913437.png

Tải xuống

Chơi game

Roblox

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-661674913437.png

Tải xuống

Twitch

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-671674913438.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-681674913438.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-691674913438.png

Tải xuống

Dinh dưỡng, nấu ăn và thực phẩm

DoorDash

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-701674913438.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-711674913439.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-721674913439.png

Tải xuống

Tasty

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-731674913439.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-741674913439.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-751674913440.png

Tải xuống

Thể dục và sức khỏe

MyFitnessPal

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-761674913440.png

Tải xuống

Caliber

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-771674913440.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-781674913441.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-791674913441.png

Tải xuống

GoodRx

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-801674913441.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-811674913441.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-821674913442.png

Tải xuống

Tài chính và tiền bạc

Acorns

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-831674913442.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-841674913442.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-851674913442.png

Tải xuống

Mint

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-861674913443.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-871674913443.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-881674913443.png

Tải xuống

Fidelity Investments

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-891674913443.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-901674913444.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-911674913444.png

Tải xuống

Mua sắm

ebay

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-921674913444.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-931674913444.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-941674913445.png

Tải xuống

Amazon Shopping

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-951674913445.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-961674913445.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-971674913445.png

Tải xuống

PayPal

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-981674913446.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-991674913446.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1001674913446.png

Tải xuống

Du lịch và sự kiện

Duolingo

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1011674913446.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1021674913447.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1031674913447.png

Tải xuống

Airbnb

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1041674913447.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1051674913447.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1061674913448.png

Tải xuống

Đi ra ngoài

Overdrop

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1071674913448.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1081674913448.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1091674913448.png

Tải xuống

Tripadvisor

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1101674913449.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1111674913449.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1121674913449.png

Tải xuống

Waze

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1131674913450.png

Tải xuống

Chỉnh sửa và quản lý ảnh

Snapseed

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1141674913450.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1151674913450.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1161674913450.png

Tải xuống

Adobe Photoshop Express

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1171674913451.png

Tải xuống

VSCO

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1181674913451.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1191674913451.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1201674913451.png

Tải xuống

Tài liệu, web và email

OfficeSuite

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1211674913452.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1221674913452.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1231674913452.png

Tải xuống

Dropbox

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1241674913453.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1251674913453.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1261674913454.png

Tải xuống

Ngữ pháp

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1271674913454.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1281674913454.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1291674913455.png

Tải xuống

Năng suất

Memorigi

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1301674913455.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1311674913455.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1321674913455.png

Tải xuống

BitWarden

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1331674913456.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1341674913456.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1351674913456.png

Tải xuống

Slack

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1361674913456.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1371674913457.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/cac-ung-dung-android-tot-nhat-nam-2023-1381674913457.png

Tải xuống

digitaltrends

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Các ứng dụng Android tốt nhất năm 2023: 50 ứng dụng bạn cần tải xuống