Ứng dụng iPhone tốt nhất năm 2023: Hơn 50 ứng dụng bạn cần tải xuống ngay

Ngày đăng: 29/01/2023    1,223 lượt xem

Ngày nay, điện thoại của bạn có thể làm được hầu hết mọi thứ, từ thúc đẩy triển vọng hẹn hò của bạn (hãy xem các ứng dụng hẹn hò tốt nhất) đến tra cứu công thức nấu ăn. Nếu bạn có iPhone hoặc iPad, App Store cung cấp một trong những bộ sưu tập ứng dụng lớn nhất, một bộ sưu tập bao gồm vô số danh mục phổ biến.

Tuy nhiên, với số lượng ứng dụng khổng lồ, bạn thậm chí không biết bắt đầu từ đâu? Tại đây, trong bài viết này đã tổng hợp một số ứng dụng iPhone tốt nhất hiện có, cho dù bạn là người mới sử dụng iOS hay đơn giản là bạn đang tìm cách mở rộng kho vũ khí của mình ngoài các trò chơi iPhone hay nhất. Nếu bạn là người dùng Android, cũng đã tuyển chọn các hướng dẫn về ứng dụng Android tốt nhất và trò chơi Android hay nhất.

Giao tiếp và nhắn tin

Gmail

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-01674892874.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-11674892874.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-21674892874.png

Tải xuống

WhatsApp

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-31674892875.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-41674892875.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-51674892875.png

Tải xuống

Telegram

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-61674892875.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-71674892876.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-81674892876.png

Tải xuống

Hẹn hò

Filter Off

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-91674892876.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-101674892876.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-111674892876.png

Tải xuống

Bumble

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-121674892877.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-131674892877.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-141674892877.png

Tải xuống

Grindr

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-151674892878.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-161674892878.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-171674892878.png

Tải xuống

Món ăn

Instacart

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-181674892878.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-191674892879.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-201674892879.png

Tải xuống

DoorDash

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-211674892879.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-221674892880.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-231674892880.png

Tải xuống

Whisk

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-241674892880.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-251674892880.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-261674892881.png

Tải xuống

Gaming

Roblox

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-271674892881.png

Tải xuống

Twitch

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-281674892881.png

Tải xuống

Strafe Esports

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-291674892881.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-301674892882.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-311674892882.png

Tải xuống

Ra ngoài và đi du lịch

TripAdvisor

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-321674892882.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-331674892882.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-341674892883.png

Tải xuống

Bản đồ Google

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-351674892883.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-361674892883.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-371674892884.png

Tải xuống

Duolingo

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-381674892884.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-391674892884.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-401674892884.png

Tải xuống

Sức khỏe và thể lực

Pillow

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-411674892885.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-421674892885.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-431674892885.png

Tải xuống

Impulse — Rèn luyện trí não

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-441674892885.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-451674892886.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-461674892886.png

Tải xuống

Carrot ($5)

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-471674892886.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-481674892886.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-491674892886.png

Tải xuống

Âm nhạc và podcast

Ứng dụng nhạc mặc định trên iPhone và iPad là Apple Music, ứng dụng này có dịch vụ đăng ký riêng và rất nhiều đề xuất về ứng dụng này. Nhưng có rất nhiều lựa chọn thay thế khác nếu ứng dụng mặc định của Apple không hấp dẫn bạn.

Pandora

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-501674892887.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-511674892887.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-521674892887.png

Tải xuống

TuneIn Radio

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-531674892887.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-541674892888.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-551674892888.png

Tải xuống

Spotify

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-561674892888.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-571674892888.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-581674892889.png

Tải xuống

Tin tức

Apple News là ứng dụng tin tức mặc định cho iOS và đó là một ứng dụng tin tức tuyệt vời. Nhưng nó không phải là ứng dụng tin tức duy nhất xung quanh và có rất nhiều tùy chọn khác nếu bạn muốn một cái gì đó chuyên biệt hơn hoặc một tốc độ tin tức khác.

reddit

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-591674892889.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-601674892889.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-611674892890.png

Tải xuống

Flipboard

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-621674892890.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-631674892890.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-641674892890.png

Tải xuống

Google Tin tức

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-651674892891.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-661674892891.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-671674892891.png

Tải xuống

Thanh toán và quản lý tiền

Google Phần thưởng cho ý kiến

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-681674892891.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-691674892892.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-701674892892.png

Tải xuống

Acorns

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-711674892892.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-721674892892.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-731674892892.png

Tải xuống

Venmo

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-741674892893.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-751674892893.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-761674892893.png

Tải xuống

Nhiếp ảnh

CapCut

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-771674892893.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-781674892894.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-791674892894.png

Tải xuống

Trình chỉnh sửa ảnh Adobe Lightroom

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-801674892894.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-811674892894.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-821674892895.png

Tải xuống

Slow Shutter Cam ($2)

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-831674892895.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-841674892895.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-851674892895.png

Tải xuống

Đọc

Nhiều người dùng iPhone và iPad không cần tìm đâu xa ngoài Apple Books cho nhu cầu đọc của họ vì đây là ứng dụng mặc định đi kèm với các thiết bị Apple của họ. Nhưng có rất nhiều ứng dụng tuyệt vời khác dành cho sách, cho dù đó là ứng dụng lớn nhất trong trò chơi, ứng dụng đọc sách cho bạn hay ứng dụng mạng xã hội để theo dõi thói quen đọc sách của bạn.

Readly

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-861674892895.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-871674892896.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-881674892896.png

Tải xuống

Kindle

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-891674892896.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-901674892897.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-911674892897.png

Tải xuống

Audible

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-921674892897.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-931674892897.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-941674892898.png

Tải xuống

Mua sắm

Amazon

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-951674892898.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-961674892898.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-971674892899.png

Tải xuống

eBay

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-981674892899.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-991674892899.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1001674892899.png

Tải xuống

Ibotta

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1011674892900.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1021674892900.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1031674892900.png

Tải xuống

Truyền thông xã hội

Hive social

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1041674892900.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1051674892901.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1061674892901.png

Tải xuống

BeReal

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1071674892901.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1081674892902.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1091674892902.png

Tải xuống

Instagram

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1101674892902.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1111674892902.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1121674892903.png

Tải xuống

TikTok

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1131674892903.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1141674892903.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1151674892904.png

Tải xuống

Các môn thể thao

Fantasy Football My Playbook

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1161674892904.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1171674892904.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1181674892904.png

Tải xuống

Bleacher Report

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1191674892905.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1201674892905.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1211674892905.png

Tải xuống

FuboTV

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1221674892905.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1231674892906.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1241674892906.png

Tải xuống

Truyền phát video

YouTube

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1251674892906.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1261674892906.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1271674892907.png

Tải xuống

Netflix

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1281674892907.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1291674892907.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1301674892907.png

Tải xuống

Disney+

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1311674892908.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1321674892908.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1331674892908.png

Tải xuống

Letterboxd

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1341674892908.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1351674892909.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1361674892909.png

Tải xuống

Tiện ích và tùy biến

Grammarly

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1371674892909.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1381674892910.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1391674892910.png

Tải xuống

AfterShip Package Tracker

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1401674892910.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1411674892910.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1421674892910.png

Tải xuống

Bitwarden

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1431674892911.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1441674892911.png

https://stc.hnammobilecare.com/hcare/uploads/images/ung-dung-iphone-tot-nhat-nam-2023-1451674892911.png

Tải xuống

digitaltrends

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Ứng dụng iPhone tốt nhất năm 2023: Hơn 50 ứng dụng bạn cần tải xuống ngay