Cách tìm kiếm trong Google Trang tính

Ngày đăng: 26/04/2023    1,619 lượt xem

Nếu bạn đang làm việc trên các bảng tính thông qua Google Trang tính mà bạn cảm thấy khó xác định các từ, số hoặc công thức, thì có một giải pháp dễ dàng để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Hãy xem cách tìm kiếm trong Google Trang tính.

Sử dụng công cụ Tìm và Thay thế

Bước 1: Mở bảng tính Google Trang tính của bạn rồi chọn tab Chỉnh sửa bên cạnh Tệp.

Bước 2: Nhấp vào trường Tìm và thay thế.

how-to-search-in-google-sheets-1

Bước 3: Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập số hoặc từ bạn muốn tìm kiếm.

how-to-search-in-google-sheets-2

Bước 4: Trong hộp thả xuống Tìm kiếm, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm để áp dụng cho tất cả các trang tính của mình trong tệp đó qua Tất cả các trang tính. Bạn cũng có thể tìm kiếm trong Trang tính này hoặc Phạm vi cụ thể.

how-to-search-in-google-sheets-3

Bước 5: Khi bạn đã chọn một tùy chọn từ trình đơn thả xuống đó, hãy nhấp vào nút Tìm.

Google sẽ hiển thị từ hoặc số mà bạn đã tìm kiếm bằng cách áp dụng đường viền màu xanh xung quanh ô được chèn từ hoặc số đó.

how-to-search-in-google-sheets-4

Cách tìm kiếm công thức

Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức thay vì một từ hoặc số, Google sẽ cung cấp một tùy chọn để làm như vậy.

Bước 1: Nhấn vào Chỉnh sửa rồi chọn Tìm và Thay thế.

Bước 2: Đánh dấu vào ô Tìm kiếm trong công thức.

how-to-search-in-google-sheets-5

Bước 3: Trong hộp Tìm kiếm, nhập công thức bạn muốn tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm toàn bộ công thức hoặc bạn có thể tìm kiếm một công thức nhất định bằng cách chỉ nhập phần đầu tiên của công thức đó. Ví dụ: tôi đã bao gồm kết quả cho =sum trong hình bên dưới. Nhấp vào nút Tìm.

how-to-search-in-google-sheets-6

Phím tắt để tìm kiếm trong Google Trang tính là gì?

Bước 1: Khi bạn mở bảng tính của mình, hãy sử dụng tổ hợp nút CTRL và bàn phím F để mở hộp tìm kiếm.

how-to-search-in-google-sheets-7

Bước 2: Nếu bạn muốn mở Tìm và thay thế, hãy sử dụng tổ hợp bàn phím CTRL + Shift + H trên Windows hoặc Command (cmd) + Shift + H trên máy Mac.

how-to-search-in-google-sheets-8

Để biết thêm về Google Trang tính, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách khóa các ô trong Google Trang tính.

digitaltrends

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách tìm kiếm trong Google Trang tính