Chỉnh sửa tin nhắn iMessages tin năng mới trên iOS 16

Ngày đăng: 10/06/2022    173 lượt xem

Nguồn 9to5mac

Chỉnh sửa tin nhắn iMessages tin năng mới trên iOS 16

Ứng dụng Tin nhắn nhận được một số nâng cấp mới với iOS 16. Một trong những tính năng mới là khả năng chỉnh sửa iMessages trên iPhone sau khi đã gửi tin nhắn.

Ứng dụng Tin nhắn của Apple đã nhận được một số tính năng mới với iOS 16. Ba cái chính là tùy chọn chỉnh sửa iMessages, thu hồi tin nhắn iMessages và đánh dấu tin nhắn văn bản chưa đọc.

Chỉnh sửa iMessages tính năng mới hoạt động như thế nào trong iOS 16

iOS 16 hiện đang phát hàng dưới dạng beta dành cho nhà phát triển. iOS 16 beta dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7. Xem thêm về cách cài đặt iOS 16 trong hướng dẫn này.

  1. Sau khi cài đặt iOS 16 trên iPhone, mở ứng dụng Tin nhắn

  2. Tìm hội thoại và tin nhắn bạn muốn sửa

  3. Nhấn giữ lâu vào tin nhắn

  4. Chọn Sửa

  5. Thực hiện thay đổi của bạn và nhấn vào biểu tượng dấu kiểm màu xanh

  6. Chỉnh sửa iMessage và các tính năng trong khoảng thời gian tối đa 15 phút sau khi gửi

Chỉnh sửa tin nhắn iMessages tin năng mới trên iOS 16 2

Sau khi nhấn vào chỉnh sửa, chọn vào tin nhắn và thực hiện thay đổi của bạn, khi hoàn thành, chọn vào dấu kiểm màu xanh ở phía bên phải.

Chỉnh sửa tin nhắn iMessages tin năng mới trên iOS 16 3

Sau khi sử dụng tính năng chỉnh sửa iMessage, bạn sẽ thấy văn bản được ghi chú là "Đã chỉnh sửa" bên cạnh “Đã đọc”.

Giới hạn của tính năng chỉnh sửa iMessage

Nếu bạn thực hiện chỉnh sửa trên tin nhắn bạn đã gửi cho ai đó đang ở trên iOS 15 trở về trước, họ sẽ không thấy bản chỉnh sửa, chỉ thấy tin nhắn gốc.

Một hạn chế khác như đã lưu ý ở trên là bạn chỉ có thể chỉnh sửa iMessages tối đa trong khoảng thời gian 15 phút sau khi gửi. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn nhiều lần nếu cần.

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Chỉnh sửa tin nhắn iMessages tin năng mới trên iOS 16