iPhone hiện cảnh báo mới khi AirPods giả được kết nối

Ngày đăng: 14/09/2022    139 lượt xem

Bắt đầu với iOS 16, người dùng có thể thấy cảnh báo "Không thể xác minh AirPods" trên iPhone, nếu bạn cố gắng kết nối AirPods giả với thiết bị. Apple đã chia sẻ thêm thông tin về cảnh báo này trong một tài liệu hỗ trợ mới.

Cannot Verify AirPods

Tài liệu hỗ trợ chỉ ra rằng AirPods chưa được xác minh vẫn có thể được kết nối với iPhone, nhưng có thể không hoạt động như mong đợi.

Cảnh báo của Apple có nút "Không kết nối" nổi bật, nhưng người dùng có thể nhấn vào liên kết "Kết nối trong cài đặt Bluetooth" nhỏ hơn để tiến hành kết nối AirPods chưa được xác minh nếu bạn chọn.

Theo MacRumors

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết iPhone hiện cảnh báo mới khi AirPods giả được kết nối