Tuyển dụng Tổng đài viên
Hcare gửi đến các bạn ứng viên thông tin tuyển dụng vị trí tổng đài viên CSKH, trực fanpage đem mê ngành của điện thoại, máy tính bảng, MacBook,...
Tuyển dụng Kỹ thuật viên thay thế linh kiện
Hcare gửi đến các bạn ứng viên thông tin tuyển dụng vị trí kỹ thuật viên thay thế linh kiện của điện thoại, máy tính bảng, MacBook,...
Tuyển dụng Kỹ thuật viên sửa chữa mainboard
Hcare gửi đến các bạn ứng viên thông tin tuyển dụng vị trí kỹ thuật viên sửa chữa mainboard của điện thoại, máy tính bảng, MacBook,...