Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI P30 Lite

Thay micro thoại HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay jack tai nghe HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay dây nút nguồn HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI P30 Lite

420.000đ
Thay dây nút âm lượng HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HUAWEI P30 Lite

420.000đ
Thay nắp lưng HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay nắp lưng HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay mặt kính HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay cảm ứng HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng HUAWEI P30 Lite

1.250.000đ
Thay màn hình HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HUAWEI P30 Lite

1.250.000đ
Thay cụm chân sạc HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay loa ngoài HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài HUAWEI P30 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay pin HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin HUAWEI P30 Lite

370.000đ