Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI P30 Lite

Thay micro thoại HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay jack tai nghe HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay dây nút nguồn HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI P30 Lite

420.000đ
Thay dây nút âm lượng HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HUAWEI P30 Lite

420.000đ
Thay nắp lưng HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay nắp lưng HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay mặt kính HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay cảm ứng HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng HUAWEI P30 Lite

1.250.000đ
Thay màn hình HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HUAWEI P30 Lite

1.250.000đ
Thay cụm chân sạc HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc HUAWEI P30 Lite

370.000đ
Thay loa chuông HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa chuông HUAWEI P30 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay pin HUAWEI P30 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin HUAWEI P30 Lite

370.000đ