Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI nova 2i

Thay mic thoại HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại HUAWEI nova 2i

370.000đ
Thay jack tai nghe HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe HUAWEI nova 2i

370.000đ
Thay kính camera sau HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau HUAWEI nova 2i

270.000đ
Thay camera sau HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau HUAWEI nova 2i

370.000đ
Thay camera trước HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước HUAWEI nova 2i

370.000đ
Thay dây nút nguồn HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI nova 2i

320.000đ
Thay dây nút âm lượng HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HUAWEI nova 2i

320.000đ
Thay khung sườn HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn HUAWEI nova 2i

470.000đ
Thay mặt kính HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI nova 2i

320.000đ
Thay cảm ứng HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng HUAWEI nova 2i

320.000đ
Thay màn hình HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HUAWEI nova 2i

660.000đ
Thay chân sạc HUAWEI nova 2i
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc HUAWEI nova 2i

370.000đ