Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI Y7 Prime

Thay nút vân tay HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay rung HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn HUAWEI Y7 Prime

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính HUAWEI Y7 Prime
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI Y7 Prime

320.000đ