Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI Y7 Pro 2018

Thay pin HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin HUAWEI Y7 Pro 2018

420.000đ
Thay loa trong HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong HUAWEI Y7 Pro 2018

320.000đ
Thay loa ngoài HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài HUAWEI Y7 Pro 2018

320.000đ
Thay chân sạc HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc HUAWEI Y7 Pro 2018

320.000đ
Thay màn hình HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HUAWEI Y7 Pro 2018

700.000đ
Thay cảm ứng HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng HUAWEI Y7 Pro 2018

520.000đ
Thay mặt kính HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI Y7 Pro 2018

370.000đ
Thay dây nút âm lượng HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HUAWEI Y7 Pro 2018

470.000đ
Thay dây nút nguồn HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI Y7 Pro 2018

470.000đ
Thay kính camera sau HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau HUAWEI Y7 Pro 2018

270.000đ