Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI Y7 Pro 2018

Thay pin HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin HUAWEI Y7 Pro 2018

420.000đ
Thay loa trong HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong HUAWEI Y7 Pro 2018

320.000đ
Thay loa ngoài HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài HUAWEI Y7 Pro 2018

320.000đ
Thay chân sạc HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc HUAWEI Y7 Pro 2018

320.000đ
Thay màn hình HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HUAWEI Y7 Pro 2018

700.000đ
Thay cảm ứng HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng HUAWEI Y7 Pro 2018

520.000đ
Thay mặt kính HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI Y7 Pro 2018

370.000đ
Thay dây nút âm lượng HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HUAWEI Y7 Pro 2018

470.000đ
Thay dây nút nguồn HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI Y7 Pro 2018

470.000đ
Thay kính camera sau HUAWEI Y7 Pro 2018
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau HUAWEI Y7 Pro 2018

270.000đ