Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI nova 3e

Thay rung nova HUAWEI 3e
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung nova HUAWEI 3e

320.000đ
Thay dây nút nguồn HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI nova 3e

290.000đ
Thay dây nút âm lượng HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HUAWEI nova 3e

290.000đ
Thay mặt lưng HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng HUAWEI nova 3e

320.000đ
Thay khung sườn HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn HUAWEI nova 3e

420.000đ
Thay mặt kính HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI nova 3e

370.000đ
Thay cảm ứng HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng HUAWEI nova 3e

370.000đ
Thay màn hình HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HUAWEI nova 3e

710.000đ
Thay chân sạc HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc HUAWEI nova 3e

370.000đ
Thay pin HUAWEI nova 3e
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin HUAWEI nova 3e

370.000đ