Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI Y9 2019

Thay vân tay HUAWEI Y9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay HUAWEI Y9

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại HUAWEI Y9 2019

370.000đ
Thay jack tai nghe HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe HUAWEI Y9 2019

370.000đ
Thay rung HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau HUAWEI Y9 2019

270.000đ
Thay camera sau HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI Y9 2019

420.000đ
Thay nút âm lượng HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 3-4 giờ

Thay khung sườn HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI Y9 2019

370.000đ