Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI Y9 2019

Thay vân tay HUAWEI Y9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay vân tay HUAWEI Y9

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại HUAWEI Y9 2019

370.000đ
Thay jack tai nghe HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe HUAWEI Y9 2019

370.000đ
Thay rung HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau HUAWEI Y9 2019

270.000đ
Thay camera sau HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI Y9 2019

420.000đ
Thay nút âm lượng HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý: 1 giờ

Thay khung sườn HUAWEI Y9 2019

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính HUAWEI Y9 2019
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI Y9 2019

370.000đ