Bảng giá thay linh kiện điện thoại HUAWEI P9

Thay pin HUAWEI P9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay loa trong HUAWEI P9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài HUAWEI P9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc HUAWEI P9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình HUAWEI P9
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính HUAWEI P9
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính HUAWEI P9

320.000đ
Thay khung sườn HUAWEI P9
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng HUAWEI P9
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng HUAWEI P9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn HUAWEI P9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước HUAWEI P9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau HUAWEI P9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau HUAWEI P9

Gọi - 1900 6979