Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad 3

Thay pin iPad 3 chính hãng Orizin Max
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin iPad 3 chính hãng Orizin Max

740.000đ
Linh kiện sắp về
Thay nút home iPad 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home iPad 3

370.000đ
Thay mic thoại iPad 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPad 3

370.000đ
Thay cảm biến ánh sáng iPad 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến ánh sáng iPad 3

370.000đ
Thay jack tai nghe iPad 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPad 3

370.000đ
Thay camera sau iPad 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau iPad 3

370.000đ
Thay camera trước iPad 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước iPad 3

320.000đ
Thay dây nút nguồn iPad 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn iPad 3

370.000đ
Thay dây nút âm lượng iPad 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng iPad 3

370.000đ
Thay vỏ iPad 3
Thời gian xử lý 2-3 giờ

Thay vỏ iPad 3

870.000đ
Thay mặt kính iPad 3
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt kính iPad 3

420.000đ
Thay cảm ứng iPad 3
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng iPad 3

420.000đ