Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad 6

Thay nút home iPad 6

Thay nút home iPad 6

520.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay mic thoại iPad 6

Thay mic thoại iPad 6

420.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay cảm biến ánh sáng iPad 6

Thay cảm biến ánh sáng iPad 6

420.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay jack tai nghe iPad 6

Thay jack tai nghe iPad 6

420.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay camera sau iPad 6

Thay camera sau iPad 6

420.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay camera trước iPad 6

Thay camera trước iPad 6

420.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay dây nút nguồn iPad 6

Thay dây nút nguồn iPad 6

370.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay âm lượng iPad 6

Thay âm lượng iPad 6

370.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay vỏ iPad 6

Thay vỏ iPad 6

1.330.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay mặt kính iPad 6

Thay mặt kính iPad 6

620.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay cảm ứng iPad 6

Thay cảm ứng iPad 6

620.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay màn hình iPad 6

Thay màn hình iPad 6

1.650.000đ

- Đã bao gồm công & bảo hành
- Thời gian xử lý: 2 giờ

Đôi nét về Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad 6

Máy tính bảng Apple iPad 6

Model A1893, A1954