Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad 7

Thay vỏ iPad 7
Thời gian xử lý: 2-3 giờ

Thay vỏ iPad 7

2.000.000đ
Thay màn hình iPad 7 2019
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình iPad 7 2019

2.590.000đ
Thay mặt kính iPad 7
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt kính iPad 7

750.000đ
Thay chân sạc iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc iPad 7

730.000đ
Thay camera trước iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước iPad 7

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn iPad 7

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng iPad 7

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài iPad 7

Gọi - 1900 6979
Thay micro thoại iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại iPad 7

Gọi - 1900 6979
Thay anten wifi iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay anten wifi iPad 7

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau iPad 7

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe iPad 7
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPad 7

Gọi - 1900 6979