Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad mini 1

Thay nút home iPad mini
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home iPad mini

370.000đ
Thay mic thoại iPad mini
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPad mini

320.000đ
Thay cảm biến ánh sáng iPad mini
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến ánh sáng iPad mini

320.000đ
Thay jack tai nghe iPad mini
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPad mini

370.000đ
Thay camera sau iPad mini
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau iPad mini

400.000đ
Thay camera trước iPad mini
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước iPad mini

370.000đ
Thay dây nút nguồn iPad mini
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn iPad mini

470.000đ
Thay dây nút âm lượng iPad mini
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng iPad mini

470.000đ
Thay vỏ iPad mini
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad mini

800.000đ
Thay mặt kính iPad mini
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt kính iPad mini

470.000đ
Thay cảm ứng iPad mini
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng iPad mini

470.000đ
Thay màn hình iPad mini
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình iPad mini

1.230.000đ