Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad 4

Thay pin ORIZIN iPad 4 chính hãng dung lượng chuẩn
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin ORIZIN iPad 4 chính hãng dung lượng chuẩn

740.000đ
Hết linh kiện
Thay nút home iPad 4
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home iPad 4

370.000đ
Thay mic thoại iPad 4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPad 4

420.000đ
Thay cảm biến ánh sáng iPad 4
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến ánh sáng iPad 4

370.000đ
Thay Anten WiFi iPad 4
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay Anten WiFi iPad 4

320.000đ
Thay jack tai nghe iPad 4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPad 4

370.000đ
Thay camera sau iPad 4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau iPad 4

420.000đ
Thay camera trước iPad 4
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước iPad 4

370.000đ
Thay dây nút nguồn iPad 4
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn iPad 4

370.000đ
Thay dây nút âm lượng iPad 4
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng iPad 4

370.000đ
Thay vỏ iPad 4
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Thay vỏ iPad 4

930.000đ
Thay mặt kính iPad 4
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt kính iPad 4

420.000đ