Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad mini 3

Thay nút home iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home iPad mini 3

490.000đ
Thay mic thoại iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPad mini 3

470.000đ
Thay cảm biến ánh sáng iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến ánh sáng iPad mini 3

450.000đ
Thay jack tai nghe iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPad mini 3

470.000đ
Thay camera sau iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau iPad mini 3

450.000đ
Thay camera trước iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước iPad mini 3

450.000đ
Thay dây nút nguồn iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn iPad mini 3

370.000đ
Thay dây nút âm lượng iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng iPad mini 3

370.000đ
Thay vỏ iPad mini 3
Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay vỏ iPad mini 3

1.190.000đ
Thay mặt kính iPad mini 3
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt kính iPad mini 3

470.000đ
Thay cảm ứng iPad mini 3
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng iPad mini 3

470.000đ
Thay màn hình iPad mini 3
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình iPad mini 3

1.590.000đ