Bảng giá thay linh kiện máy tính bảng iPad 5

Thay pin iPad 5 chính hãng Orizin Max
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 12 tháng

Thay pin iPad 5 chính hãng Orizin Max

900.000đ
Linh kiện sắp về
Thay nút home iPad 5
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home iPad 5

420.000đ
Thay mic thoại iPad 5
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại iPad 5

420.000đ
Thay cảm biến ánh sáng iPad 5
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến ánh sáng iPad 5

390.000đ
Thay jack tai nghe iPad 5
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe iPad 5

520.000đ
Thay camera sau iPad 5
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau iPad 5

390.000đ
Thay camera trước iPad 5
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước iPad 5

370.000đ
Thay dây nút nguồn iPad 5
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn iPad 5

370.000đ
Thay dây nút âm lượng iPad 5
Thời gian xử lý: 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng iPad 5

560.000đ
Thay vỏ iPad 5
Thời gian xử lý 2-3 giờ

Thay vỏ iPad 5

1.060.000đ
Thay mặt kính iPad 5
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mặt kính iPad 5

570.000đ
Thay cảm ứng iPad 5
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng iPad 5

570.000đ