Vệ Sinh Điện Thoại Miễn Phí Cùng Hcare
Lấy tiêu chí phục vụ khách hàng là trên hết,  Hcare sẽ chính thức áp dụng chính sách hoàn toàn mới: “Miễn phí 100% Dịch vụ vệ sinh điện thoại vô nước”. Chính sách miễn phí này không chỉ áp dụng cho điện thoại mua tại Hcare mà còn dành cho cả điện thoại được mua từ các hệ thống siêu thị khác trong cả nước.
Miễn phí hoàn toàn dịch vụ vệ sinh điện thoại vô nước
* Lấy tiêu chí phục vụ khách hàng là trên hết,  Hnam Mobile sẽ chính thức áp dụng chính sách hoàn toàn mới: 'Miễn phí 100% Dịch vụ vệ sinh máy vô nước'. Chính sách miễn phí này không chỉ áp dụng cho điện thoại mua tại Hnam Mobile mà còn dành cho cả điện thoại được mua từ các hệ thống siêu thị khác trong cả nước.