Cách xem mật khẩu mạng Wi-Fi của bạn trên iPhone và iPad

Ngày đăng: 05/10/2022    282 lượt xem

Trong iOS 16, Apple đã cho phép xem mật khẩu của mạng Wi-Fi mà bạn hiện đang kết nối. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách xem như thế nào.

General iOS 16 Feature Yellow

Trước khi iOS 16 được phát hành, nếu người dùng iPhone đã kết nối với mạng Wi-Fi nhưng không thể nhớ mật khẩu ban đầu họ nhập để kết nối với mạng Wi-Fi đó, không có cách nào để xem mật khẩu đó trên thiết bị của họ.

Tình huống này có thể trở nên khó chịu nếu bạn muốn chia sẻ mật khẩu đăng nhập mạng với ai đó, đặc biệt nếu người khác không có thiết bị Apple và không thể sử dụng chức năng Chia sẻ Wi-Fi tự động.

Rất may, trong iOS 16, Apple đã khắc phục sự cố này bằng cách thêm tùy chọn mật khẩu mới vào menu mạng Wi-Fi. Đây là cách thực hiện

Bước 1: Trên iPhone của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt.

Bước 2: Nhấn vào Wi-Fi.

Bước 3: Nhấn vào mạng mà bạn hiện đang kết nối.

Bước 4: Chọn vào thẻ Mật khẩu, sau đó xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật mã của bạn để hiển thị mật mã đó.

See Wifi Password iOS 16

Giờ đây, bạn có thể nhấn vào tùy chọn Sao chép trong cửa sổ bật lên để chia sẻ mật khẩu ở nơi khác hoặc chỉ cần đọc mật khẩu cho người bạn muốn chia sẻ mật khẩu.

MacRumors

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách xem mật khẩu mạng Wi-Fi của bạn trên iPhone và iPad