Cách hiển thị nhiều hơn hoặc ít hơn các ứng dụng gần đây trong Dock của máy Mac của bạn

Ngày đăng: 26/01/2023    84 lượt xem

Trong macOS, một tùy chọn tiện dụng có tên "Hiển thị các ứng dụng gần đây trong Dock" (có trong Cài đặt hệ thống -> Màn hình nền & Dock) thêm một dải phân cách vào phía bên phải của Dock của máy Mac và sau khi tùy chọn này hiển thị bất kỳ ứng dụng nào bạn đã sử dụng gần đây mà không phải là cập cảng vĩnh viễn.

Hiển thị ứng dụng gần đây trên Dock

Theo mặc định, tùy chọn này chỉ hiển thị ba ứng dụng được sử dụng gần đây nhất đã bị đóng. Tuy nhiên, có một cách để làm cho nó hiển thị nhiều hơn, điều này có thể hữu ích nếu quy trình làm việc của bạn liên quan đến việc sử dụng nhiều ứng dụng liên tục.

Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi dán các lệnh vào Terminal, bạn hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm số lượng ứng dụng đã mở gần đây hiển thị trong Dock của mình.

Các úng dụng gần dây trên Dock

Mở cửa sổ Terminal (có thể tìm thấy ứng dụng trong /Applications/Utilities/) và dán đoạn mã sau vào dấu nhắc lệnh, sau đó nhấn Enter:

defaults write com.apple.dock show-recents -bool true;
defaults write com.apple.dock show-recent-count -int 10;
killall Dock

Lưu ý rằng đối số -int xác định số lượng ứng dụng đã mở gần đây mà bạn muốn hiển thị trong Dock sau dấu phân cách (10 trong ví dụ này). Bạn có thể thay đổi số cho phù hợp và bạn có thể quay lại hiển thị ba ứng dụng bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng -int 3 trong lệnh thứ hai.

MacRumors

Thảo luận

Chưa có thảo luận nào về Bài viết Cách hiển thị nhiều hơn hoặc ít hơn các ứng dụng gần đây trong Dock của máy Mac của bạn