Bảng giá ép kính điện thoại iPhone 11

Đánh bóng màn hình iPhone 11
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone 11

450.000đ
Điện thoại phải còn áp suất
Ép kính iPhone 11
Thời gian xử lý 3-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPhone 11

670.000đ