Bảng giá ép kính điện thoại iPhone 12 mini

Đánh bóng màn hình iPhone 12 mini
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone 12 mini

550.000đ
Điện thoại phải còn áp suất
Ép kính iPhone 12 mini
Thời gian xử lý 3-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPhone 12 mini

900.000đ