Bảng giá ép kính điện thoại iPhone X

Đánh bóng màn hình iPhone X
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone X

450.000đ
Điện thoại phải còn áp suất
Ép kính iPhone X
Thời gian xử lý 3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPhone X

470.000đ