Bảng giá ép kính điện thoại iPhone 13 Pro Max

Ép kính iPhone 13 Pro Max
Thời gian xử lý 3-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPhone 13 Pro Max

1.250.000đ
Đánh bóng màn hình iPhone 13 Pro Max
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone 13 Pro Max

550.000đ
Điện thoại phải còn áp suất