Bảng giá ép kính điện thoại iPhone 13 Pro

Ép kính iPhone 13 Pro
Thời gian xử lý: 3-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPhone 13 Pro

1.050.000đ
Đánh bóng màn hình iPhone 13 Pro
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone 13 Pro

550.000đ
Điện thoại phải còn áp suất