Bảng giá ép kính điện thoại iPhone 14 Pro

Ép kính iPhone 14 Pro
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPhone 14 Pro

2.150.000đ
Đánh bóng màn hình iPhone 14 Pro
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone 14 Pro

650.000đ
Điện thoại phải còn áp suất