Bảng giá ép kính điện thoại iPhone XS Max

Đánh bóng màn hình iPhone XS Max
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone XS Max

450.000đ
Điện thoại phải còn áp suất
Ép kính iPhone XS Max
Thời gian xử lý 3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPhone XS Max

570.000đ