Bảng giá ép kính điện thoại iPhone 11 Pro

Đánh bóng màn hình iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 3-4 giờ
Không bảo hành

Đánh bóng màn hình iPhone 11 Pro

450.000đ
Điện thoại phải còn áp suất
Ép kính iPhone 11 Pro
Thời gian xử lý 3-4 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Ép kính iPhone 11 Pro

750.000đ -30%
520.000đ