Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone 3 Laser

Thay mic thoại ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại ASUS ZenFone 3 Laser

320.000đ
Thay jack tai nghe ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe ASUS ZenFone 3 Laser

320.000đ
Thay rung ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung ASUS ZenFone 3 Laser

370.000đ
Thay kính camera sau ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone 3 Laser

320.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone 3 Laser

420.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone 3 Laser

420.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone 3 Laser

320.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone 3 Laser

320.000đ
Thay mặt lưng ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng ASUS ZenFone 3 Laser

370.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone 3 Laser

420.000đ
Thay mặt kính ASUS Zenfone 3 Laser
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính ASUS Zenfone 3 Laser

370.000đ
Thay cảm ứng ASUS ZenFone 3 Laser
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng ASUS ZenFone 3 Laser

370.000đ