Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone Max Plus M1

Thay mic thoại ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại ASUS ZenFone Max Plus M1

370.000đ
Thay jack tai nghe ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe ASUS ZenFone Max Plus M1

370.000đ
Thay rung ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung ASUS ZenFone Max Plus M1

370.000đ
Thay kính camera sau ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone Max Plus M1

320.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone Max Plus M1

470.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone Max Plus M1

420.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Max Plus M1

320.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Max Plus M1

320.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone Max Plus M1

560.000đ
Thay mặt kính ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính ASUS ZenFone Max Plus M1

470.000đ
Thay cảm ứng ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay cảm ứng ASUS ZenFone Max Plus M1

470.000đ
Thay màn hình ASUS Zenfone Max Plus M1
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình ASUS Zenfone Max Plus M1

910.000đ