Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone Max Plus M1

Thay mic thoại ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại ASUS ZenFone Max Plus M1

370.000đ
Thay jack tai nghe ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe ASUS ZenFone Max Plus M1

370.000đ
Thay rung ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung ASUS ZenFone Max Plus M1

370.000đ
Thay kính camera sau ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone Max Plus M1

320.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone Max Plus M1

470.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone Max Plus M1

420.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone Max Plus M1

320.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone Max Plus M1

320.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 2 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone Max Plus M1

560.000đ
Thay cảm ứng ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng ASUS ZenFone Max Plus M1

470.000đ
Thay màn hình ASUS Zenfone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình ASUS Zenfone Max Plus M1

910.000đ
Thay chân sạc ASUS ZenFone Max Plus M1
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc ASUS ZenFone Max Plus M1

320.000đ