Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone 3 Max 5.5

Thay mic thoại ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại ASUS ZenFone 3 Max 5.5

520.000đ
Thay jack tai nghe ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe ASUS ZenFone 3 Max 5.5

320.000đ
Thay kính camera sau ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone 3 Max 5.5

270.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone 3 Max 5.5

370.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone 3 Max 5.5

320.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone 3 Max 5.5

320.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone 3 Max 5.5

320.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone 3 Max 5.5

420.000đ
Thay mặt kính ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính ASUS ZenFone 3 Max 5.5

370.000đ
Thay cảm ứng ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng ASUS ZenFone 3 Max 5.5

620.000đ
Thay màn hình ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình ASUS ZenFone 3 Max 5.5

660.000đ
Thay chân sạc ASUS ZenFone 3 Max 5.5
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc ASUS ZenFone 3 Max 5.5

370.000đ