Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone 2

Thay cảm biến vân tay ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến vân tay ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay rung ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng ASUS Zenfone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng ASUS Zenfone 2

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone 2

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính ASUS ZenFone 2
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính ASUS ZenFone 2

370.000đ