Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone 4 Max

Thay cảm biến vân tay ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến vân tay ASUS ZenFone 4 Max

320.000đ
Thay mic thoại ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại ASUS ZenFone 4 Max

410.000đ
Thay jack tai nghe ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe ASUS ZenFone 4 Max

410.000đ
Thay rung ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung ASUS ZenFone 4 Max

360.000đ
Thay kính camera sau ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone 4 Max

270.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone 4 Max

470.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone 4 Max

370.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone 4 Max

320.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone 4 Max

320.000đ
Thay khung sườn ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn ASUS ZenFone 4 Max

560.000đ
Thay mặt kính ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính ASUS ZenFone 4 Max

370.000đ
Thay cảm ứng ASUS ZenFone 4 Max
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH bọt, keo trọn đời

Thay cảm ứng ASUS ZenFone 4 Max

370.000đ