Bảng giá thay linh kiện điện thoại ZenFone 3 Max 5.2

Thay kính camera sau ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau ASUS ZenFone 3 Max 5.2

320.000đ
Thay camera sau ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau ASUS ZenFone 3 Max 5.2

520.000đ
Thay camera trước ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước ASUS ZenFone 3 Max 5.2

520.000đ
Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn ASUS ZenFone 3 Max 5.2

320.000đ
Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng ASUS ZenFone 3 Max 5.2

320.000đ
Thay mặt kính ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính ASUS ZenFone 3 Max 5.2

520.000đ
Thay màn hình ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 2-3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình ASUS ZenFone 3 Max 5.2

870.000đ
Thay chân sạc ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc ASUS ZenFone 3 Max 5.2

370.000đ
Thay loa ngoài ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài ASUS ZenFone 3 Max 5.2

370.000đ
Thay loa trong ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong ASUS ZenFone 3 Max 5.2

370.000đ
Thay pin ASUS ZenFone 3 Max 5.2
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay pin ASUS ZenFone 3 Max 5.2

370.000đ